ROMAN

     Babyville - Jane Green                                   Bez dlake na jeziku - Jane Green

     Cijena: 40 Kn  /  5,31 €                                   Cijena: 40 Kn  /  5,31 € 

                               

 

    Iznenadni uspjeh - Lisa Jewell                        Plod strasti - Karel Glastra van Loon

    Cijena: 40 Kn  /  5,31 €                                    Cijena: 30 Kn  /  3,98 € 

                                   

 

     Okrznuta ljubavlju - Tara Heawey                  Sanjari - Gilbert Adair

     Cijena: 40 Kn  /  5,31 €                                   Cijena: 40 Kn  /  5,31 €  

                                

 

     Ljubav se ne kupuje - Francesca Clementis     Ženski kupe - Anita Nair

     Cijena: 40 Kn  /  5,31 €                                   Cijena: 40 Kn  /  5,31 € 

                               

 

     Tulipanska groznica - Deborah Moggach        Zaboravite da ste imali kćer - Sandra Gregory   

     Cijena: 40 Kn  /  5,31 €                                   Cijena: 40 Kn  /  5,31 € 

                               

 

    Sinovi sudbine - Jefrey Archer                         Snovi o zabranjenom - 

    Cijena: 70 Kn  /  9,29 €                                    Cijena: 40 Kn  /  5,31 €  

                               

    

 

     Kako biti velika ljubavnica - Lou Paget          Djevojka "O" - Pauline Réage

     Cijena: 40 Kn  /  5,31 €                                   Cijena: 40 Kn  /  5,31 €

                               

     

     Seksualni život Catherine M.                        Savršeni alibi - Jane Wenhams Jones

     Catherine Millet  

     Cijena: 40 Kn  /  5,31 €                                  Cijena: 40 Kn  /  5,31 € 

                              

 

     Posjetitelj - Lee Child                                   Potezna mina - Lee Child 

     Cijena: 70 Kn  /  9,29 €                                  Cijena: 70 Kn  /  9,29 €

                              

 

    Velo misto 1 - Miljenko Smoje                        Velo misto 2 - Miljenko Smoje

    Cijena: 40 Kn  /  5,31 €                                   Cijena: 40 Kn  /  5,31 €

                              

    

 

    Kronika o našem malom mistu                    Libar Miljenka Smoje

    Miljenko Smoje                                              Broj stranica: 362

    Cijena: 40 Kn  /  5,31 €                                  Cijena: 60 Kn  /  7,97 € 

                             

    

     Dnevnik jednog penzionera - M. Smoje      Pasje novelete - Miljenko Smoje

     Cijena: 60 Kn  /  7,97 €                                 Cijena: 30 Kn  /  3,98 €   

                             

     

     Piccolo paese - Miljenko Smoje                    Dalmatinska pisma - Miljenko Smoje

     Cijena: 30 Kn  /  3,98 €                                 Cijena: 40 Kn  /  5,31 €

                                                

 

     Lopoč - Susanna Jones                                 Klub sretnih žena - Amy Tan

     Cijena: 40 Kn  /  5,31 €                                Cijena: 40 Kn  /  5,31 € 

                            

 

     Ljubavni trokut - Suzana Jones                   Plavi pokrivač - Raj Kamal Jha

     Cijena: 40 Kn  /  5,31 €                                Cijena: 40 Kn  /  5,31 € 

                            

  

     Ljetnikovac - James Patterson                     Suzannin dnevnik za Nicholasa -James Patterson

     Cijena: 30 Kn  /  3,98 €                                Cijena: 40 Kn  /  5,31 €

                            

 

    Dan nade - Gareth O'Callaghan                    Indijansko ljeto - Rosie Kugli

    Cijena: 40 Kn  /  5,31 €                                Cijena: 30 Kn  /  3,98 €

                           

 

   Sushi za početnike - Marian Keys                 Prorok - Kahlil Gibran 

   Cijena: 60 Kn  /  7,97 €                                 Cijena: 30 Kn  /  3,98 € 

                           

 

  Prorokov vrt - Kahlil Gibran                           Slomljena krila - Kahlil Gibran

  Cijena: 30 Kn  /  3,98 €                                  Cijena: 30 Kn  /  3,98 € 

                             

 

 Vernon Bog Little                                          Sedam sunčanih dana

 DBC Pierre                                                     Chris Manby

 Cijena: 30 Kn  /  3,98 €                                   Cijena: 40 Kn  /  5,31 €