POVIJEST I PUBLICISTIKA

      Prošlost Splita - Duško Kečkemet            Car Dijoklecijan - Don Frane Bulić

      Cijena: 8 €                                              Cijena: 6 €

                         

 

     Put po Dalmaciji - Alberto Fortis             Palača cara Dioklecijana u Splitu - F.Bulić i                                                                                    Lj.Karaman

     Cijena: 8 €                                             Cijena: 12 €  

                        

 

     Povijest Hrvata 1 dio - Ferdo Šišić          Povijest Hrvata 2 dio - Ferdo Šišić

     Cijena: 7 €                                              Cijena: 7 € 

                        

 

     Pregled Povijesti - Lovre Katić                Povijest Hrvata - Otokar Keršovani

     Cijena: 7 €                                              Cijena: 6 € 

                        

 

     Dalmatski - Matteo Giulio Bartoli              Hrvati i Hrvatska - Vjekoslav Klaić

     Cijena: 7 €                                              Cijena: 6 € 

                        

 

     Stopama hrvatskih vladara                    Vođa govori - Dr. Vladko Maček

     F. Bulić i L. Katić 

     Cijena: 5 €                                             Cijena: 10 €  

                        

 

     Hrvatska povijest - Oton Knezović           Stanovništvo Makarskog primorja - M. Ujdurović

     Cijena: 8 €                                               Cijena: 8 €  

                         

 

   Mudrost Zapada

   Cijena 10 € - Broj stranica_320

   

 

       

 

  Istarski puti - Franjo Horvat Kiš

  Cijena: 10 € - 432 str

    

 

    Prošlost grada Zagreba - Rudolf Horvat  Povijest grada Zagreba - Juraj Ćuk

    Cijena: 12 €  - 432 str -A4                       Cijena: 6 € 

                       

 

    Stari Zagreb                                            

    Gjuro Szabo                                             

    Cijena: 12 €                                             

    Broj stranica: 498 - A4

                     

 

    U potrazi za Izgubljenim Mediteranom       Putovanja Marka Pola

    Anatolij Kudrjavcev                                         Marko Polo

    Cijena: 8 €                                                    Cijena: 7 €

    Brooj stranica: 214                                         Broj stranica: 224

                              

 

 

    Biblijska povijest              

    Cijena: 8 €                                                   

    Brooj stranica: 232